Фото сесия (Love Story) от 495лв.

Сватбена фотография до 20 души от 1195лв.

Сватбена фотография от 2000лв.

Сватбена фотография извън България от 3945лв.

* 50% невъзстановим и не подлежащ на преговори депозит се дължи за резервиране на дата

1 + 7 = ?

Dimitri Stefanov
E-Mail:
 hello@dimitristefanov.bg
Address: WORLDWIDE
Phone: +359 886 95 05 72